Bizi Takip Edin:

Analiz

Anasayfa Analiz

A) İhtiyaç Analizi
B) Sektör Analizi
C) Hedef Pazar Analizi

 

A) İhtiyaç Analizi

İhtiyaç analizi, kısa ve ya uzun süreli olarak bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak bu gelişmeyi sürekli hale getirmek için uygulama aşamasında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara uygun çözüm yolları bulmaktır.

Navi Kurumsal’ın deneyimli kadrosu, bu aşamalarda işletmelerin ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri sunmaktadır.


B) Sektör Analizi

Temel analiz incelemelerinde genel ekonominin ardından sektör analizi gerçekleştirilerek sektörün karlılığı ve gelecek beklentisinin ne yönde olacağı araştırılır. Hane halklarının talepleri, hükümet politikaları, ticaret uygulamaları sektörleri büyük oranda etkilemektedir. Sektörün büyümesi ve olumlu sonuçlar vermesinde ekonominin de büyük etkisi vardır. Sektörün karlılığı ve sektörün gelecekte olumlu yönde ilerlemesi, sektör de yer alan firmaların iyi sonuçlar elde edebileceğini gösterir. Bazı durumlarda ise tam tersi etki de çıkabilir. Ekonominin iyi olması bazı sektörlerin düşüş yaşamasına ve hatta bitmesine dahi yol açabilir.

Navi Kurumsal ekibi, işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörün analizini yaparak rapor sunmaktadır.


C) Hedef Pazar Analizi

Pazar analizinin amacı pazarın şimdi veya ilerde yeterince çekici olup olmadığını anlamaktır. İşletmeler pazarın gelecekteki çekiciliğini, gelişen fırsatlara ve tehditlere bakarak değerlendirirler. Aynı zamanda firmanın kendi gücü ve zayıflıklarını da irdelemeleri gerekir.

Navi Kurumsal ekibi, işletmelerin hedef pazar analizini yaparak rapor sunmaktadır.